Property Value Consultants: Stichting Vastgoedcert

Stichting Vastgoedcert

Sinds er geen wettelijke beëdiging meer is (1 maart 2001), mag iedereen zich makelaar of taxateur noemen. Een risicovolle ontwikkeling, gezien de (financiële) belangen die met onroerend goed gemoeid zijn. Daarom is in 2004 de Stichting VastgoedCert opgericht, een branche-breed platform dat gecertificeerde makelaars en taxateurs in onroerende zaken registreert op basis van hun vakbekwaamheid.
De Stichting VastgoedCert is een branchebreed platform dat als doel heeft de kwaliteit van makelaars en taxateurs te waarborgen. De ruim 6.500 makelaars en taxateurs o.z. die bij ons geregistreerd staan voldoen aan hoge vakbekwaamheidseisen.

In 2004 is de Stichting VastgoedCert voortgekomen uit de voormalige vakbekwaamheidsregisters van de Stichting Certificatie en Registratie Makelaar-Taxateurs o.z. (CRMT), de Stichting Register Taxateurs (SRT), het Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs (NRVT) en de Stichting WOZ. De makelaars en taxateurs worden door een Certificerende Instelling (KEMA) gecertificeerd op basis van de eisen van VastgoedCert.

Het VastgoedCert register is verdeeld in vier deskundigenkamers:
1. Wonen/MKB RMT Register Makelaar – Taxateur o.g.
2. Bedrijfsmatig Vastgoed RT Register Taxateur o.g.
3. Landelijk Vastgoed
4. WOZ

Om toe te kunnen treden tot één of meerdere van deze kamers moet een makelaar of taxateur aantonen dat hij aan alle gestelde vakbekwaamheidseisen voor deze kamer voldoet. Hiervoor dienen bij een onafhankelijke exameninstelling zowel een basistheorietoets, als per kamer een specialisatiegerichte theorie- en een praktijktoets met succes te worden afgerond. Pas na certificering vindt inschrijving in het register van VastgoedCert plaats.

Om in het VastgoedCert-register ingeschreven te blijven zijn geregistreerde makelaars en taxateurs verplicht zich elke 5 jaar te hercertificeren. Dit om aan te tonen dat ze hun vakkennis op peil houden. Een vooruitgang ten opzichte van het verleden, waarin hier nauwelijks oog voor was.