pv-c.nl: Aankoop en verkoop bemiddeling onroerend goed

Bemiddeling

1 Diensten

Aan- en verkoop van onroerend goed

Het komt regelmatig voor dat wij klanten begeleiden met een aan- of verkoop. Dit kan gaan om begeleiding en afwikkeling van een aan- of verkooptraject van een bedrijfspand of een belegging. Vaak staan deze activiteiten in verband met verrichte taxatiewerkzaamheden. Want daar ligt onze basis. Wij geven u de bandbreedtes in de marktwaarde aan, zodat u inzicht krijgt in het te behalen resultaat.
Bij iedere vraag op het vlak van aan- en verkoop stellen wij onszelf de vraag of wij de aangewezen partij zijn om u in de aan- of verkoop te begeleiden. Niet alleen qua competentie, maar ook met betrekking tot een eventuele (schijn van) belangenverstrengeling. Indien wij inschatten dat u beter uit bent bij een andere dienstverlener, hoort u dat van ons. Veelal kunnen wij in dat geval u verwijzen naar bedrijven en/of personen binnen ons netwerk. Vanzelfsprekend staat daarbij het behartigen van uw belangen op de eerste plaats.