pv-c.nl: Advies over contract, anaylse portefeuille, WOZ en bezwaar

Advies

De vorm van het rapport

Veel onroerend goed gerelateerde aspecten zijn van belang voor uw (toekomstige) exploitatiekosten en/of verdienpotentieel.

Wij kunnen u van dienst zijn met:
taxeren5

Huurcontracten

“Contracten zijn voor slechte tijden”. Een veel gehoorde uitspraak van juristen. Het klopt. Zolang de verstandhouding goed is, zou het in principe zonder moeten kunnen. Het is echter niet meer van deze tijd om onroerend goed te verhuren zonder goed huurcontract. Daarbij is het van belang dat er voor u zo min mogelijk bezwarende bepalingen / condities in het contract staan.
Bij een huurcontract van een bedrijfspand is van belang of het object valt onder “het regime” van BW 7:290 of 7:230a. Art 7:290 is opvolger van wat vroeger werd genoemd “middenstandsbedrijfsruimte”. Art 7: 230 a betreft zogenoemde overige bedrijfsruimte (kantoren, bedrijfspanden). De wet gaat bij 7:290 (winkels, horeca, tankstations) uit van een minimale huurperiode van 10 jaar voor de huurder (vaak 5 jaren + 5 optiejaren). Daar kan van afgeweken worden na toestemming van de rechter. Korter dan 2 jaar mag zonder toestemming van de rechter. Een huurovereenkomst die niet meer voorziet in een verlengingsperiode wordt voor onbepaalde tijd voortgezet.
Het komt regelmatig voor dat wij klanten begeleiden met een huurcontract. Dit kan in verband staan met een aan- of verkooptraject van een bedrijfspand of een belegging. Vaak staan deze activiteiten in ver-band met verrichte taxatiewerkzaamheden. Want daar ligt onze basis. Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en geven u inzicht in de do’s en dont’s. Sommige huurcontracten of – stuaties zijn dermate complex dat het verstandig is een huurrecht specialist te raadplegen. Indien wij inschatten dat dit verstandig is, zorgen wij voor terugkoppeling met een jurist. Wij werken daarin samen met Dirk-zwager Advocaten & Notarissen te Arnhem (www.dirkzwager.nl).

Portefeuille analyse

Dit betreft veelal werkzaamheden, waarbij vastgoedbezitters specifiek inzicht willen in hun eigen porte-feuille. Bijvoorbeeld waar het gaat om de verkoop-perspectieven in de huidige markt. Wij kunnen zorgen voor een heldere en duidelijke rapportage (matrix) waarin de courantheid per locatie/ object wordt gekwalificeerd. In het geval van een verkoopbeslissing kan het wenselijk zijn aanvullend een strategie te formuleren.

WOZ taxatie en/of bezwaar

Veelal is het voor ondernemers, welke weinig tot geen ervaring hebben met de WOZ moeilijk om hun gelijk te halen. Zeker als het belangen groot is, kan dat erg vervelend zijn. Wij zijn op de hoogte van de specifieke “spelregels” van de WOZ. Dit geeft vaak interessante besparingsmogelijkheden. Soms zelfs over meerdere voorgaande jaren.
Wij hebben ervaring met het opstellen van bezwaar- en beroepsschriften voor de WOZ. Wij kennen de regelgeving als het gaat om de vordering van kosten voor professionele deskundigen bijstand. Op voorhand geven wij u inzicht in de te verwachten kosten en de te verwachten resultaten. Het verkrijgen van de besparing vergt vaak geduld, zeker als het gaat om beroepsprocedures bij de rechtbank. Soms is “mediation” haalbaar. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten en geeft een vergelijkbaar resultaat. Wij geven u onze visie op de meest efficiënte en effectieve werkwijze