Property Value Consultants: Hotelmarkt Nederland

Hotelmarkt Nederland

Bron: KPMG Travel, Leisure & Tourism, Horwarth, Spronsen & Partners, Invast Hotels

Ook in de hotelsector heeft zich vanaf 2008, parallel met de economische crisis, de een neerwaartse ontwikkeling ingezet. Vanaf medio dat jaar daalden voor het eerst in vijf jaren de bezettingsgraad en de gemiddelde kamerprijs. Rond 2010 was een beperkte stabilisering zichtbaar en was er sprake van enig herstel van de bezettingsgraden (2010: 63,6%) en de kamerprijzen. De jaren 2011 en 2012 was sprake van een daling. In 2013 is een licht herstel ingezet. Dat heeft zich doorgezet in 2014. Van herstel is met name sprake in de grote steden in de Randstad.

Buiten de regio Amsterdam/ Schiphol bedroeg de bezettingsgraad voor vier sterrenhotels in 2013 61,8%. Dit was in 2010 bijvoorbeeld nog 63,2%. Overall was de bezettingsgraad in 2013 65,2% (0,7% hoger dan in 2012). Volgens Horwarth was de bezettingsgraad in 2012 66,7% en in 2013 67,5%. Deze lichte groei wordt vooral behaald in de grotere steden. Prognose van Horwarth is dat al deze cijfers in 2015 een lichte groei laten zien (bezettingsgraad 2014 69% en 2015 70%, RevPar resp. € 67 en € 69).

Volgens KPMG is de gemiddelde kamerprijs vorig jaar licht gedaald naar circa € 87,-- per kamer (was € 92,-- per kamer). De RevPAR daalde licht van € 59,-- naar € 57,-- per kamer. Volgens Horwarth daalde de RevPAR daalde licht van € 65,-- naar € 64,-- per kamer. Volgens KPMG daalde de gemiddelde opbrengst per kamer van € 41.572,-- gemiddeld naar € 38.425,--(2010 € 46.374,-- per jaar). Door het economische tij en de gedaalde prijzen blijken zowel de gasten eerdere te kiezen voor een vier of vijfsterrenhotel dan in het verleden (het vijfsterren segment buiten de regio Amsterdam liet de sterkste kamerprijsdaling zien van ca. € 170,-- in 2009 naar € 143,-- in 2013).

Bezettingsgraad - / kamerprijs gemiddelde voor 4-sterren resp. 5-sterren hotels

Bezettingsgraad Gemiddelde kamerprijs RevPar*
2013**** 65,2 % € 87,-- € 57,--
2013***** 65,0 % € 220,-- € 143,--
* opbrengst per beschikbare kamer

In 2013 bedroegen in het vier sterrensegment de kameropbrengsten gemiddeld circa 58% van de totale omzet, de F&B (food & beverage) circa 33% en de overige inkomsten circa 9%. De totale kosten bedroegen gemiddeld 65% (naar onze inschatting erg positief), waardoor het operationele resultaat gemiddeld circa 35% bedroeg.

De totale hotelmarkt in Nederland bedraagt circa 105.000 kamers in geclassificeerde hotels (meer dan één ster). Het overgrote deel van deze kamers circa 87.500, bevindt zich in het drie tot vijf sterren segment. Nederland telt circa 1.600 hotels in het drie tot vijf sterren segment (circa 1.000 drie sterren hotels en ruim 500 viersterren hotels). De drie sterren hotels telden gezamenlijk ruim 32.000 kamers (gemiddeld 33 kamers per hotel), de vier sterren circa 50.000 kamers (gemiddeld 92 kamers per hotel).

Verder stelt KPMG in haar Hospitality rapport 2013 “Verder valt in 2012 op dat met name kleine hotels (minder dan 50 kamers) goed presteren. Deze groep hotels laat een stijging in de RevPAR zien van 14 procent, naar 60 euro. De originaliteit en persoonlijke service, die vaak bij boetiek hotels horen, worden door de gasten gewaardeerd. Dit past bij de trend dat beleving en het hebben van een uniek concept steeds belangrijker wordt in de hotellerie”.

Steeds meer hotels in Nederland worden gehuurd of geleased. De laatste tien jaren is de kopers-groep voor hotels groter geworden. Deels vanwege schaarste in andere beleggingssegmenten, deels vanwege de toegenomen specialisatie in beleggingscategorieën, maar ook vanwege de goede rendementen die door vastgoedeigenaren op de investeringen behaald kunnen worden. Andere reden is dat diverse hotelketens hun vastgoed verkochten om hun balans op te schonen, hun werkkapitaal te vergroten en zich te concentreren op hun merk en hun kerntaken.

Volgens Invast Hotels is het aantal hoteltransacties inmiddels weer vergelijkbaar met de periode van voor de crisis. Hoewel hier ook geldt dat het herstel met name door de Randstad (grotendeels Amsterdam) wordt gedragen (circa een kwart van de transacties vond buiten de Randstad plaats). In 2013 werd volgens Invast circa 560 miljoen hotelvastgoed verkocht. De gemiddelde kamerprijs kwam uit op € 202.596, buiten de Randstad was dit € 105.575. Voor het vier sterren segment bedroeg de gemiddeld betaalde prijs in 2013 € 108.132.

Hotelmarkt Gelderland

Bron: KPMG Travel, Leisure & Tourism, Horwarth

Volgens de cijfers van KPMG hebben de hotels in Gelderland de laatste drie jaren een wat wisselende bezettingsgraad laten zien. De gemiddelde kamerprijs bedroeg € 63,-- en de RevPAR € 35,--. De gemiddelde opbrengst per kamer bedroeg € 37.539,-- per jaar. Het operationele resultaat zou volgens de cijfers in 2013 circa 25% bedragen. Onderstaand treft u enkele cijfers aan over de Gelderse hotelmarkt.

Bezettingsgraad - / kamerprijs (gemiddeld)

Bezettingsgraad Gemiddelde kamerprijs RevPar*
2008 60,1 % € 81,-- € 47,--
2009 59,2 % € 78,-- € 46,--
2010 60,1 % € 73,-- € 44,--
2011 60,7 % € 70,-- € 42,--
2012 58,0 % € 70,-- € 41,--
2013 56,3 % € 63,-- € 35,--
* opbrengst per beschikbare kamer, Bron: KPMG Travel, Leisure & Tourism

Gemiddelde jaarlijkse opbrengst per kamer:

2008 € 50.955,--
2009 € 47.663,--
2010 € 49.477,--
2011 € 44.530,--
2012 € 41.508,--
2013 € 37.539,--

Bron: KPMG Travel, Leisure & Tourism

Als de cijfers van Gelderland worden vergeleken met de landelijke cijfers, lijkt deze Provincie de laagste kamerprijzen en opbrengsten van heel Nederland te behalen. De cijfers worden vanzelfsprekend beïnvloedt door de samenstelling van de deelnemers aan de KPMG enquête. Desalniettemin is het duidelijk dat de cijfers een weinig rooskleurig beeld laten zien en de trend nog zeker niet positief te noemen is. Het herstel lijkt nog niet ingezet. Op veel plaatsen in Gelderland valt het dus momenteel zeker nog niet mee om mooie “zwarte” cijfers te behalen.