Property Value Consultants: Beleggingsmarkt voor woningen

Beleggingsmarkt voor woningen

Informatiebronnen: o.a. DTZ Zadelhoff, ABC Capital, Capital Value, eigen archief

Ondanks de mindere gebruikersmarkt is het investeringsvolume in woningen sinds de crisis sterk toegenomen. De vraag naar woningbeleggingen is thans goed te noemen. Echter vanaf 2012 is het aanbod sterk gestegen en werd een substantiële prijsdaling ingezet. Er was dus sprake van een tijdelijke dip. De daling is tweede helft 2013 weer tot stilstand gekomen op de betere locaties in de Randstad. Met andere woorden: de vraag is weer aangetrokken en de prijzen gestegen.

De laatste jaren meldden zowel institutionele als particuliere beleggers zich steeds nadrukkelijk als koper van nieuwbouw woningen (de institutionele partijen waren tot aan de crisis relatief rustig qua aankopen). Institutionele beleggers hebben een grote vraag naar woningen door het gebrek aan beleggings-alternatieven en de behoefte aan zekerheid. Particuliere beleggers zijn de laatste jaren iets minder koopgraag in het nieuwbouwsegment. Zij verkiezen vaker bestaande bouw omdat daar doorgaans hogere rendementen te behalen zijn. Particuliere beleggers zijn goed voor meer dan de helft van alle woninginvesteringen.

Particuliere beleggers ondervinden hinder van de slechte koopwoningmarkt. Zij kiezen daarom steeds vaker om een vrijkomende woning langer te verhuren in plaats van te verkopen. Doordat de verkooptijd is opgelopen en de woningenprijzen nog steeds onder druk staan, heeft door-exploiteren het de laatste jaren gewonnen op uitponden.

In 2010 kwam het investeringsvolume in woningen uit op circa € 1.250 miljoen inclusief nieuwbouw. Voor 2011 en 2012 bedroeg dit circa € 1.2 miljard. In 2013 is het investeringscijfers fors gestegen naar circa € 1,5 miljard. In 2014 werd een forse groei behaald. Het beleggingsvolume bedroeg circa € 3,35 miljard, daarvan betrof ca. 50% buitenlandse partijen. Dit betreft met name Duitse en Engelse partijen. Echter ook Amerikanen zijn in opkomst.

Er is momenteel veel aanbod op de markt. Dat zal nog zowel vanuit institutionele partijen als vanuit corporaties verder toenemen. Het aanbod bedraagt volgens ingewijden thans ruim 10.000 woningen. De stijging van de bruto aanvangsrendementen is op de betere locaties in de Randstad tot stilstand gekomen. Voor bestaande bouw op minder gewilde locaties zijn de rendementen sinds 2012 opgelopen. Dit houdt verband met de gedaalde leegwaardes en het verdwijnen van een goed perspectief op een succesvol uitpondscenario.

Rendementen van de betere woningbeleggingen bevinden zich overwegend in de bandbreedte 5,5% - 7,5%. Ratio’s bevinden zich voor nieuwbouw overwegend tussen de 70% en 80%. Voor bestaande bouw is de bandbreedte 57,5% tot 75%. Huurwaardes bevinden zich overwegend in de bandbreedte € 8,-- tot € 12,-- per m² per maand. Institutionele partijen kopen overwegend in de huurklasse € 700,-- tot € 1.000,-- per maand (bij voorkeur tot € 800 per maand). Zij hebben wat appartementen betreft een voorkeur voor afmetingen van 80 m² tot 90 m².