Property Value Consultants: Royal Institution of Chartered Surveyors

Royal Institution of Chartered Surveyors

Property Value Consultants is aangesloten bij de Royal Institution of Chartered Surveyors. RICS is de vastgoedautoriteit die op onafhankelijke wijze en in het algemeen belang van de gehele vastgoedsector en bovendien vanuit een internationaal perspectief zorgt voor regulering. Vanuit de basis waarin vakbe-kwaamheid, kwaliteit en integriteit als hoogste goed geldt, worden zo normen gesteld voor bijvoorbeeld permanente educatie, informatieverstrekking en het voorkomen van belangenverstrengeling. De Royal Institution of Chartered Surveyors werd in 1868 opgericht in het Verenigd Koninkrijk. In 1881 werd de RICS koninklijk erkend. Het is werelwijd de toonaangevende organisatie op het gebied van professionele standaarden met betrekking tot gebouwen, grond en bouw. De RICS certificeert leden en garandeert wereldwijd de nakoming van standaarden. Het lidmaatschap is een erkend keurmerk van professionaliteit: u krijgt gegarandeerd professionele dienstverlening van een specialist. U herkent een RICS-taxateur aan de afkorting MRICS of FRICS (Member van de RICS of Fellow van de RICS) achter zijn naam. Vandaag de dag is de RICS een wereldwijde organisatie van vastgoedprofessionals met: • Het internationaal hoofdkwartier in Londen en regionale kantoren in Brussel, Dubai, Hong Kong, New York en Sydney • Meer dan 100.000 RICS professionele leden in 146 landen • Meer dan 71.100 RICS kandidaats- en studentleden • 500 researchpapers en beleidsdocumenten betreffende de sector per jaar • 200 specialismes, die in 21 vakgebieden georganiseerd zijn Als haar belangrijkste rol ziet de RICS: • Regulering en promotie van de professie • Handhaving van de hoogste normen op het gebied van opleiding en beroepsuitoefening • Bescherming van klanten en consumenten door een strikte gedragscode • Levering van onpartijdige adviezen, analyses en richtlijnen “Als werkgever en vertegenwoordiger van de belangen van de klanten van Jones Lang LaSalle die diensten verlangen, zie ik het RICS-diploma als een garantie voor professionalisme. Ik heb collega’s in dienst die de titel van chartered surveyor voeren om er zeker van te zijn dat zij de vereiste ervaring en kennis van vastgoed hebben. Klanten zoeken een betrouwbare en degelijke garantie dat bepaalde ethische normen worden nageleefd, een wezenlijk uitgangspunt van de RICS.” Michael Morris FRICS, President Jones Lang LaSalle Conseil SAS, Parijs, Frankrijk De leden van de RICS bieden een reeks van uiteenlopende diensten. Niet alleen zijn zij deskundig met betrekking tot alle kwesties in verband met vastgoed en bouw, zij bieden ook strategisch advies betref-fende economische aspecten, taxaties, juridische kwesties, technologie, financiering en beheer van alle fysieke activa ter wereld – van grote bouwprojecten tot het beheer van boerderijen en van het beheer van grote vastgoedportefeuilles tot onderzoek van de zeebodem, enz.