Property Value Consultants: Projectontwikkeling

Projectontwikkeling

Bij projectontwikkeling dan wel herontwikkeling komt het vaak voor dat wij het onroerend taxeren vóór en ná verbouwing, dan wel sloop en nieuwbouw. In de huidige markt heeft herontwikkeling vaak betrekking op woningbouw. Denk bijvoorbeeld aan de transformatie van een kantorencomplex naar woondoeleinden.
In 2014 kwam het investeringsvolume in woningen uit op circa € 3 miljard inclusief nieuwbouw. Voor 2012 en 2013 bedroeg dit circa € 1.5 miljard. In 2015 is de verwachting dat het investeringsvolume richting € 5 miljard zal gaan, veel van de interesse betreft buitenlandse partijen. Dit zijn met name Duitse en Engelse partijen. Als het gaat om het taxeren van woningbeleggingen werken wij veelal samen met ABC Capital uit Arnhem (www.abccapital.nl). ABC Capital beschikt over gedegen kennis en vaardigheden gericht op het structureren en het tot stand brengen van vastgoedtransacties op het gebied van met name (volumineuze) woningportefeuilles.